Ny temaveileder: Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven

temaveileder_landbruk 140.jpg
Landbruksdirektoratet, tidl. Statens landbruksforvaltning (SLF) har laget en veileder som beskriver hvordan matjorda kan ivaretas  ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Last ned her
En viktig oppgave i arealplanleggingen er å sikre jordressursene og verdifulle kulturlandskap. Vern om jordbruksarealene er en forutsetning for matproduksjon, utvikling og verdiskaping i landbruket.
 
Landbruksdirektoratet (tidl. Statens landbruksforvaltning (SLF)) har laget en veileder som beskriver hvordan jordbruksarealene kan ivaretas  ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Veilederen er praktisk rettet og viser hvilke muligheter plan- og bygningsloven gir for å ivareta landbrukshensyn i arealplanlegging, og inneholder også ulike eksempler på dette.
 
Veilederen er primært rettet mot kommunene og deres arbeid med kommuneplanlegging.
 
 
Landbruksdirektoratet har også en egen side om jordvern og arealplanlegging som det kan være verdt å besøke https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/areal-og-jordvern/jordvern

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg