Styret i Jordvern Vestfold

Det ble lederskifte under årsmøtet 2019. Ny leder er Hans Huseby fra Sandefjord. Under Les mer finner du kontaktinformasjon til alle styremedlemmene.

Kontakt oss

Takk for at du ønsker kontakt med oss i Jordvern Vestfold!
 
Under Les mer finner du nødvendig kontaktinformasjon.

Jordvern Vestfold

Jordvern Vestfold ble stiftet 25. august 1997, den gang som Jordvernforeningen i Vestfold.
 
Foreningen ble stiftet fordi Vestfold har stort press på arealene og landets beste matjord. En sterkt voksende befolkning skaper behov for stadig mer mat. Det er ikke forenlig med å bygge ned matjorda. Det har derfor hele tiden vært viktig for foreningen å fokusere på at jordvern er en samfunnsak, ikke primært en bondesak.

Formålsparagrafen til Jordvern Vestfold

Jordvern Vestfold er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon.

 

Jordvern Vestfold skal gjennom handling og målretta informasjonsarbeid mot media, politikere og opinionen søke å samle bred forståelse og støtte for nødvendigheten av et sterkt jordvern i Vestfold. I dette arbeidet er det viktig å understreke jordvernets betydning som en bred samfunnssak.

 

Jordvern Vestfold krever at utbygging skal skje på andre arealer enn dyrka mark.

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg