Bli medlem i Jordvern Vestfold?

Jordvern Vestfold er en partipolitisk uavhengig interesse-organisasjon. Foreningen har som hovedmål at utbygging skal skje på andre arealer enn dyrka mark. Foreningen er basert på personlig medlemskap.
 
Her kan du lese mer om kontingentsatser, laste ned innmeldingsskjema og få forklaring på hvordan du melder deg inn.

Hva jobber vi med i Jordvern Vestfold?

Vern av matjorda er i vinden som aldri før og det bygges ned mindre matjord i Norge i dag enn for noen år siden. Det er gledelig og et resultat av systematisk jordvernarbeid. Sammen må vi fortsette dette arbeidet – Vi blir stadig flere mennesker som trenger mer mat. Nedbygd matjord gir ingen mat!

Hvorfor bli medlem?

Jordvern er ofte et "evig" arbeid mot myndigheter og utbyggere. Det er fort at en føler seg ensom i arbeidet.

 

Jordvern Vestfold har jobbet aktivt med og mot politikere, myndigheter og media i en årrekke. Vi er på mange kommuners høringsliste. Blir du medlem hos oss kan vi stå sammen i dette viktige arbeidet!

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg