Uttalelser til overordnede- og regionale planer

Her finner du uttalelser fra Jordvern Vestfold til overordnede planer (eks. Nasjonal Transportplan, Jernbaneverkets konseptvalgutredninger, veinormaler osv)

Uttalelser til kommune- og detaljplaner (reguleringsplaner)

Her finner du uttalelser fra Jordvern Vestfold til kommuneplaner, kommunedelplaner og detaljplaner (tidl. reguleringsplaner)

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg