På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Asplan Viak utredet ulike tiltak for å styrke jordvernet. Rapporten fra Asplan Viak ble overrakt landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på en areal- og jordvernkonferanse i Oslo 5.mars. Last ned rapport.

Buskerud Jordvernallianse har sendt inn innspill til planprosessen for Lierdiagonalen, ny vei fra Linnes (RV23) til E 134 ved Langebru. Innspillet kan du lese her.

 

Jernbaneverkets forslag til planprogram

gulskogen-hokksund

Høringsuttalelse fra Buskerud Jordvernallianse. Jernbaneverkets forslag til planprogram
for Sørlandsbanen: Gulskogen-Hokksund og Hensettingsanlegg

Grøslandmoen i Flå kommune

Buskerud Jordvernallianse har sendt inn høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for Grøslandmoen i Flå kommune.

Ny Svelvikvei

Her finner du høringsuttalelse fra Buskerud Jordvernallianse til kommunedelplan med konsekvensutredning for FV 319, Svelvikveien. Les mer her.

Innspill til planprosess for Lierdiagonalen

Buskerud Jordvernallianse har sendt inn innspill til planprosessen for Lierdiagonalen, ny vei fra Linnes (RV23) til E 134 ved Langebru. Innspillet kan du lese her.

Høringssvar på "Idéfaserapport for nytt Vestre Viken sykehus"

Her kan du lese Buskerud Jordvernallianse sitt høringssvar på "Idéfaserapport for nytt Vestre Viken sykehus"

 

 

 

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg