På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Asplan Viak utredet ulike tiltak for å styrke jordvernet. Rapporten fra Asplan Viak ble overrakt landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på en areal- og jordvernkonferanse i Oslo 5.mars. Last ned rapport.

Buskerud Jordvernallianse har sendt inn innspill til planprosessen for Lierdiagonalen, ny vei fra Linnes (RV23) til E 134 ved Langebru. Innspillet kan du lese her.

 

1 KVADRATMETER JORD = 1 BRØD - I ALL TID!

På en kvadratmeter av vår gode matjord gir litt over 20 gram såkorn (en fyrstikkeske) over en halv kilo mathvete. Det gir nok mel til 1 brød! 

Nå er vi smartere!

Smart påvirkning og arealforvaltning Flere innledere

Sist uke bidro Jordvernforeningen i Telemark, Jordvernalliansen i Buskerud og Jordvern Vestfold under kurset Smartere påvirkning og arealforvaltning (les mer her). Gode innledninger fra både kommunale forvaltere, en bonde som også er statssekretær, en matjordplan-konsulent, samt egne krefter og god erfaringsutveksling gjorde dette til en variert og lærerik dag!

Årsmøte 2016 i Buskerud Jordvernallianse

Torsdag 1. desember 2016, kl. 19.00 arrangerer Buskerud Jordvernallinase årsmøte på Fossesholm herregård i Vestfossen (Fossgata, 3320 Vestfossen).

Jernbaneverkets forslag til planprogram

gulskogen-hokksund

Høringsuttalelse fra Buskerud Jordvernallianse. Jernbaneverkets forslag til planprogram
for Sørlandsbanen: Gulskogen-Hokksund og Hensettingsanlegg

Årsmøte 2015

Årsmøte i Buskerud jordvernallianse ble avholdt 25.november. Her finner du protokoll fra årsmøtet. Les mer her.

Grøslandmoen i Flå kommune

Buskerud Jordvernallianse har sendt inn høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for Grøslandmoen i Flå kommune.

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg