Olaf Gjedrem har fornyet tillit som leder i Jordvernforeningen i Rogaland. Gjedrem overtok ledervervet etter John Lea i mars 2016

 

 - Jordvernforeningen i Rogaland er matjordas advokat og skal være en aktiv pådriver for jordvernet i fylket. Det sier Olaf Gjedrem, som mener det er fullt mulig å kombinere vekst og utvikling med jordvern. Forutsigbare rammevilkår for industri og næringsliv samt styrking av rammevilkårene for landbruket vil bidra til dette.

Årsmøte 19.03. 2019

Årsmøte vart halde på Bryne Kro & Hotell tysdag 19. mars kl 19.00

  

Innlegg av Jonas Skrettingland, ordfører i Hå Kommune.

Emne: Korleis ivareta jordvernet i Noges beste jordbruksområde? Kan me stole på jordverngrensene?

Diskusjon
Enkel servering

 

 

Jordvernforeninger i innspillsmøte hos Dale

Stortinget har bedt regjeringen fremme en oppdatert jordvernstrategi i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2019. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterte denne uken til et innspillsmøte. Jordvernforeningene var representert fra Vestfold, Rogaland, samt Oslo og Akershus.

Rogaland omdisponerer framleis mykje dyrka jord

Rogaland omdisponerte 1 353 dekar dyrka jord i 2015. Det går fram av dei førebelse tala frå Kommune-Stat-Rapporteringa (KOSTRA) som blei offentleggjorte i midten av mars 2016.

 

Snittet for perioden 2005 - 2014 har i vore ei årleg omdisponering av 1 200 daa dyrka jord til andre føremål enn landbruk.  Tala for 2015 viser at den store omdisponeringa av dyrka jord i matfylket Rogaland held fram. Les artikkelen her

 

Ny folder om matjord og jordvern

Jordvernfolder om å ta vare på matjorda

Jordvernforeningene har fått laget en ny folder hvor det på en enkel og lettfattelig måte forklarer hvorfor det er viktig å ta vare på matjorda. Skriv den ut og bruk den som en "starter" for å komme i prat med folk om jordvern.

Last ned ny Jordvernfolder her

Jorda og vårt daglige brød - bli med å markere jorddagen

Det blir engasjement, begeistring, gode eksempler og en bred markering av at 2015 er FNs jordår og verdens jorddag – 4. desember på Eldorado bokhandel, Torggata 9A i Oslo, kl. 11.00 – 14.30. Jordvern-foreningene i Norge i samarbeid med Norges Bondelag og Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO er arrangør og ønsker velkommen!

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg