På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Asplan Viak utredet ulike tiltak for å styrke jordvernet. Rapporten fra Asplan Viak ble overrakt landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på en areal- og jordvernkonferanse i Oslo 5.mars. Last ned rapport.

Buskerud Jordvernallianse har sendt inn innspill til planprosessen for Lierdiagonalen, ny vei fra Linnes (RV23) til E 134 ved Langebru. Innspillet kan du lese her.

 

Kontakt oss

Takk for at du ønsker kontakt med oss i Buskerud Jordvernallianse.

Her kan du finne nødvendig kontaktinformasjon til foreningen.

Årsmøtet vedtok nytt navn til Buskerud jordvernallianse

Årsmøtet 2013 - Per Olav Krekling, Kirsti Marie Lager Lyngås og Oskar Puschmann

Årsmøtet ble avholdt 28. november på Ytterkollen grendehus i Nedre Eiker. Årsmeldinga for 2013 vitner om et hektisk første år og vi trekker fram at foreningen er godkjent som høringsinstans i alle kommunene i Buskerudbyen og for Buskerud Fylkeskommune! Årsmøtet vedtok å skifte navn på  foreningen til Buskerud jordvernallianse.

Buskerud jordvernallianse

Stadige hyppigere politiske tilsagn til omdisponeringer av dyrka mark, samt planlegging av flere større utbygginger der dyrket eller dyrkbar jord ville bli nedbygd, gjorde det nødvendig å etablere en jordvernforening i området Buskerudbyen og omegn.  Buskerudbyen jordvernallianse var en realitet i desember 2012. Foreningen skiftet navn til Buskerud jordvernallianse på årsmøtet 28. november 2013.

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg