NY NASJONAL JORDVERNSTRATEGI 

Årlig omdisponering av matjord reduseres til 4000 daa.

 

Les Stortingets enstemmige vedtak her 

Les Stortingets debatt 

Jordvenner møtte Stortinget

Jorrdvernvenner møtte Stortinget

Til sammen 20 organisasjoner og regionale jordvernforeninger og -allianser fra hele landet overleverte i dag et felles krav om sterkere vern av matjorda til lederen av Stortingets næringskomite, Geir Pollestad (Sp).  

Nye filmar om nytt vegnett og jordvern i Bømlo

Film Konsekvensar av Vegtraséen Sakseide Ekornsæter Bømlo

I Bømlo kommune i Hordaland held ein no på med ei enorm oppgradering av vegnettet. Gang på gang kjem ein her i konflikt med jordvern, urørt natur og dyreliv. Jordvernforeinga i Bømlo ber om at ein vurderer å oppgradera eksisterande trasé i staden.

Nasjonal jordvernpris til Vestfold

Blåfjelldal Hogsnes og Fylkestinget under overrekkelsen av nasjonal jordvernpris

Vestfold Fylkeskommune er tildelt Nasjonal jordvernpris for sitt arbeid med vern av matjordareal i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Nasjonal jordvernpris er et tiltak i Regjeringens nasjonale jordvernstrategi. Vestfold fikk prisen på bakgrunn av sitt tydelige mål om vern av matjordareal i fylkeskommunens Regionale plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). Les mer hos Vestfold Fylkeskommune

Gratulerer med dagen!

JV helsides annonse i avisene 20 årsjubileum

I dag, 25.august 2017, er det nøyaktig 20 år siden Einar Sissener inviterte til oppstartsmøte for Jordvernforeningen i Vestfold. Det markeres med helsides annonse i flere Vestfoldaviser.

Ny kunnskap om faktisk nedbygging av matjord

Et samarbeid mellom SSB og NIBIO har nå gjort det mulig å legge fram tall som viser faktisk nedbygging og bruksendring av jordbruksareal de siste ti årene. Hvert år i perioden 2004 til 2015 tapte Norge 8100 dekar jordbruksareal. Det tilsvarer i underkant av arealet innenfor Ring 2 i Oslo, eller åtte ganger Midtbyen i Trondheim.
Les mer hos NIBIO

temaveileder_landbruk 140.jpg

Ny temaveileder: Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven

Landbruksdirektoratet, tidl. Statens landbruksforvaltning (SLF) har laget en veileder som beskriver hvordan matjorda kan ivaretas  ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Last ned her
Rapport_Klimaskifte_for_jordvernet_130.jpg

Klimaskifte for jordvernet

Her kan du laste ned rapporten fra jordverngruppa. Klimaskifte for jordvernet.
Kjerneområde landbruk veileder 130.jpg

Kjerneområde landbruk -nettveileder

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg