Hvorfor jordvern?

HVORFOR JORDVERN? 

 

Vern av matjorda er nødvendig på grunn av egen matsikkerhet og fordi vi har et etisk ansvar! 

Det er logisk; Vi blir stadig flere mennesker. Da trenger vi mer mat og mer arealer å produsere maten på!

 

Det antas at Norges befolkning vil øke med 1 % i året. Stortinget har vedtatt at matproduksjonen skal økes tilsvarende. FNs egen matvareorganisasjon, FAO, mener verdens matvareproduksjon må dobles innen 2050 for å brødfø verdens befolkning.

 

Det betyr at vi i framtiden vil trenge mer areal for å produsere nok mat til alle. Når FN går ut med såpass dramatiske meldinger om verdens matvaresituasjon bør jordvern være et overordnet kriterium i all framtidig arealforvaltning.

 

I dag produserer vi under halvparten av den maten vi spiser i Norge. Resten må importeres. Dette har vi mulighet til fordi vi for øyeblikket er et av verdens rikeste land og fordi noen er villige til å selge mat til oss. På tross av at FN har beregnet at over 1 milliard mennesker lever under sultegrensen... *

 

Tør vi i en slik situasjon å bygge ned mer matjord i Norge?

Matsikkerhet og sult 

 

"Det å sikre nok mat til en raskt økende befolkning i en stadig varmere verden, er den viktigste problemstillingen som verdens befolkning står overfor. Norge må derfor gjøre det vi kan for å løse dette problemet." Landbruks- og matdepartementets hjemmeside

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg