Arealbarometer for Rogaland

Rogaland sitt jordbruksareal på 1.071.000 daa utgjer 12% av arealet i fylket. Rogaland har 9% av jordbruksarealet i Noreg, og er blant dei tre fylka som har mest jordbruksareal i dekar, etter Hedmark og Oppland. Last ned Arealbarometer for Rogaland for å lese meir.

By i matfatet

Rogaland har eit stort ansvar for å bevare Jæren som nasjonalt matkammer. Vi har laget ein kort film om kva som må til for å bevare Jæren for kommande generasjonar.

 

Følg denne lenka for å sjå filmen.

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg