I Bømlo kommune, med nærare 12000 innbyggjarar, vert det no investert om lag 1,6 mrd. i nye fylkesvegar i Bømlopakken. Har ikkje matjord, kystmiljø og det biologiske mangfaldet same verdi på Bømlo som på Os, der E39 skal førast fram?

 
 
Jordvernforeininga møteannonse 18. feb 2019
 

Bonde i Bømlo i kamp mot kommunen – får fylkesveg rett gjennom tomta

Sakseide gartneri

Les NRK Hordaland sin rapportasje om gartneriet som står i fare for å leggje ned pga ny veg planlegges inn til gartneriet.

 

 

https://www.nrk.no/hordaland/bonden-i-kamp-mot-kommunen-_-far-fylkesveg-rett-gjennom-tomta-1.13141832

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg