I Bømlo kommune, med nærare 12000 innbyggjarar, vert det no investert om lag 1,6 mrd. i nye fylkesvegar i Bømlopakken. Har ikkje matjord, kystmiljø og det biologiske mangfaldet same verdi på Bømlo som på Os, der E39 skal førast fram?

 
 

Velkommen til ope møte i Jordvernforeininga i Bømlo, 19. februar!  

 

MÅ MATPRODUKSJON VIKA FOR SAMFUNNSUTVIKLING OG VELFERD? 

 

Eit brennaktuelt tema, i ei verd med stor auke i folketal, og stadig mindre brukbar matjord.

 

Føredragshaldar er Frødis Haugen, nestleiar i Norges Bondelag.

Etter føredrag, blir det halde årsmøte i Jordvernforeininga i Bømlo.

 

ALLE VELKOMMEN! 

Tirsdag 19. februar, kl 19.30. Svortland, Samssenter, i hovudbiblioteket. Bruk inngang bak, ved Kulturhuset. 

 

Dette jordet er opptatt - Her dyrkes mat!
 

.

Arealbarometer for Hordaland

I Hordaland er det 520 400 dekar med jordbruksareal. Dette tilsvarer et areal på om lag 73 000 fotballbaner og utgjør 4 % av fylkets landareal.

Skog og Landskap har laget et arealbarometer (i 2014) som gir nyttig informasjon om matjorda i fylket vårt.

Sakseide gartneri

Bonde i Bømlo i kamp mot kommunen – får fylkesveg rett gjennom tomta

Les NRK Hordaland sin rapportasje om gartneriet som står i fare for å leggje ned pga ny veg planlegges inn til gartneriet.

 

 

https://www.nrk.no/hordaland/bonden-i-kamp-mot-kommunen-_-far-fylkesveg-rett-gjennom-tomta-1.13141832

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg