Viktig film om verdifulle landskap i Bømlo

Film på Facebook

Jordvernforeininga i Bømlo, har laga ein ny film om vegvala i Bømlopakken, også i dette høve med fokus Sakseide. Kostbare kulturlandskap med sjeldant biologiskmangfald er i fare ved å bli overkjørt av stein og asfalt.

Denne filmen viser tydleg Jordvernforeininga i Bømlo sitt forslag til løysing, utan å måtta ramma kulturlandskap og biologiskmangfald så destruktivt, som dagens forslag gjer.

 

Du kan vise di støtte til mangfaldet ved å dele og like på jordverforeiningas Facebook-side!

 

Film på Facebook

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg