Jordvernalliansen i Trøndelag

Adresse: Kongens gt 30, 7012 Trondheim

Telefon: 73842490

Epost: trøndelag@jordvern.no 

Arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Trøndelag

Her finner du kontaktinformasjon til jordvernalliansen og medlemmene i arbeidsutvalget.

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg