1 KVADRATMETER JORD = 1 BRØD - I ALL TID!
En kvadratmeter av vår gode matjord gir over en halv kilo mathvete. Det gir nok mel til ett brød! Matjord tilsvarende 3,6 brød forsvant hvert minutt i Trøndelag i 2016.

Unngå travbane på god kornjord

Orkdal travbane Fannrem 20190513_095642

Leder i Jordvernalliansen Trøndelag, Eli Birgitte Singstad, hadde tatt med seg lokallagslederne i Orkdal Bondelag og Landbrukslaget Nord til et møte med Ordfører og Varaordfører i Orkdal kommune for å diskutere temaet jordvern og lokalisering av travbane. Møtet fant sted mandag 13. mai.

Jordvernalliansen i Trøndelag

Adresse: Kongens gt 30, 7012 Trondheim

Telefon: 73842490

Epost: trøndelag@jordvern.no 

Arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Trøndelag

Her finner du kontaktinformasjon til jordvernalliansen og medlemmene i arbeidsutvalget.

Smålig å si ja til travbane på matjord

Julie Gunnerød fra Bygdeungdomslaget og Jordvernalliansen

Jordvernalliansen Trøndelag reagerer sterkt på at fylkesutvalget i Trøndelag har gitt grønt lys for travbane på matjord. – Også hesten skal ha mat, sier Julie Gunnerød i intervju med Bondebladet

Veileder_i_arealplansaker-bilde

Jordvern og arealplanlegging

Ny veileder fra Norges Bondelag i arealsaker som berører grunneiere. Last denne ned her: Veileder i arealplansaker

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg