Årsmøte 19.03. 2019

Årsmøte vart halde på Bryne Kro & Hotell tysdag 19. mars kl 19.00

  

Innlegg av Jonas Skrettingland, ordfører i Hå Kommune.

Emne: Korleis ivareta jordvernet i Noges beste jordbruksområde? Kan me stole på jordverngrensene?

Diskusjon
Enkel servering

 

 

Arbeidet i styret har vore tufta på 3 hovedmål: 

 

1. Sjå til at myndigheter følgjer opp nasjonale mål om jordvern

2. Auke forståinga for jordvern i nær -/og storsamfunnet

3. Søkje konstruktivt samarbeid med andre lag og organisasjoner

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg