Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Gamle artikler

Buskeruds landareal

Buskerud er som et Norge i miniatyr. Fylket strekker seg fra Oslofjordens vestside opp til sentrale fjellområder. Fylket har kystlinjer, byområder, daler, skogsområder og fjell og grense til hele åtte andre fylker. 4,4% er...

Hedmark er et viktig jordbruksfylke

Hedmark er landets største jordbruksfylke, målt i antall dekar dyrket jord. I 2015 hadde Hedmark drøyt 1 million dekar i drift.   ...

Ytterligere 24 daa dyrket mark planlegges bygget ned i Hof

22.02.10 Det er varslet oppstart av reguleringplanarbeid for boligbygging på Kolstadjordet i Hof. Dette berører 24 da dyrka mark. Jordvernforeningen kjenner til at det fra før finnes ca 200 regulerte boligtomter i Hof...

Velkommen til møte om dialog og jordvern 24.mars

Jordvern Vestfold ønsker velkommen til åpent møte på Gjennestad Gartnerskole i Stokke tirsdag 24.mars. Dag Jørund Lønning kommer fra dialogforumet Jærsmiå i Rogaland og innleder rundt deres erfaringer med dialog...

Protokoll fra årsmøtet 26. mars 2008

30.03.08. Årsmøtet i Jordvernforeningen valgte Anne Berit Finden, Holmestrand og Rolf Berg, Horten inn i styret. Olav Nordheim, Hedrum ble gjenvalgt som leder. Nordheim fikk blomster og rosende ord for...

Grådige matjordslukere

19.03.08. Jordvernforeningen mener at matjord skal brukes til å produsere mat på. Nedbygd jord i Vestfold kan i svært liten grad erstattes av nydyrking, men betyr økt import, mindre verdiskaping...

Se byene vokse

Gamle flybilder viser hvordan byene har spist opp dyrket jord de siste femti åra. Nye kart på nett viser hvor den dyrkbare jorda er. Se en...

Stortinget har vedtatt ny jordvernstrategi

NASJONAL JORDVERNSTRATEGI  Årlig omdisponering av matjord skal reduseres til 4000 daa.   ...

Åpent møte 15. april. Statssekretær Ola T Heggem kommer – kommer du?

08.04.10. Jordvernforeningen i Vestfold inviterer til åpent møte under temaet "Jordvern - hvem har ansvaret?". Vi er så heldige å få besøk av statssekretær i LMD, Ola T. Heggem i...

Jordvern handler om politisk bevisshet og handlingsvilje

10.11.08. - Jordvern handler om politisk bevisshet og handlingsvilje, sa Nils Henning Hontvedt på Gjennestad torsdag kveld. Hontvedt, som er ordfører i Horten og leder i KS i Vestfold, innrømmet at han...

Bondelaget og Jordvernforeningen krever at krematorieplanene stoppes

30.11.06. Ekstremt aktiv kvikkleire i grunnen kan stoppe planene om nytt krematorium på Seierstad, samtidig som bondelagene og Jordvernforeningen ber om at planene legges på hylla. Les i ØP...

En stor seier for jordvernet!

En samlet næringskomité på Stortinget ble før påske enige om at det skal utarbeides en strategi for å styrke jordvernet. Det var Venstre som fremmet forslaget og NRK har hatt intervju med en fornøyd...

Aksjonsgruppe i fakkeltog: – Vi vil ha jord og skog!

22.01.11. Den store boligutbyggingen, ny fylkesvei og nytt næringssenter på Borgheim vekker nå stor motstand blant innbyggerne. En egen aksjonsgruppe er dannet og de møtte ordfører og administrasjon i Nøtterøy...

Det er kirkens sak å engasjere seg i jordvern

22.03.09. Biskop i Tunsberg Laila Riksaasen Dahl målbandt de 60 frammøtte på jordvernmøtet på Gjennestad denne uka. Biskopen som også tidligere har vist sitt engasjement i forhold til spørsmål om klima og...

Arbeidsgruppen har avgitt rapport om jordvern til landbruksministeren – anbefaler å flytte avgjørelsesmyndighet tilbake til regionalt nivå

09.01.08. Landbruksdirektør Jon Ola Syrstad i Rogaland advarer om at målsettingen om å halvere nedbyggingen av dyrka mark innen 2010, ser ut til å være i trøbbel. Gjennomsnittlig har 11.400...

Næringskomitéen påpeker på nytt behovet for jordvernstrategi

Næringskomitéen på Stortinget benyttet igjen anledningen til å be regjeringen lage en helhetlig jordvernstrategi da de i går behandlet årets jordbruksoppgjør. De er særlig bekymret for omdisponering av den beste...

Høringsuttalelse – regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

I høringsuttalelsen som den nystiftete jordvernforeningen leverte, heter det blant annet: Norge har svært lite landbruksareal, bare ca. 3 % dyrket areal...

Utbygging Borgheim Vest = mindre mat til deg!

21.01.11. Ole Christen Hallesby, landbruksøkonomisk rådgiver og bosatt på Nøtterøy, har latt seg provosere av utbyggingsplanene på Borgheim Vest. Han har satt opp en del regnestykker på hvor mye mindre mat...

Hvorfor utarbeide kart over “Kjerneområde landbruk” ?

07.06.06. Med ”kjerneområde landbruk” menes de arealene i kommunen som er viktige for matproduksjon og opprettholdelse av jordbrukets kulturlandskap. Kartet som viser kjerneområder for landbruk skal være enkelt å forstå...

Årsmøte i Jordvernforeningen 2010 – lederskifte

16.04.10. Jordvernforeningen i Vestfold avholdt sitt årsmøte i går kveld. Foreningens engasjerte leder i flere år, Olav Nordheim, takket for seg. Nestleder Rolf Berg ble valgt til ny leder. Protokoll Årsmøte...