Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

Jordvern – fra ord til handling 20.oktober

Jordvern Vestfold inviterer til åpen møte om ny jordvernstrategi 20. oktober på Gjennestad Gartnerskole. Pål Farstad (V), en av stortingsrepresentantene som foreslo ny jordvernstrategi, Nils Vagstad (Bioforsk), AUF, Unge Høyre,...

Årsmøte med spennende faginnslag 27. mars

Onsdag 27. mars kl 18.30 arrangerer Jordvern Vestfold årsmøte i møterom Nord, på Gjennestad vgs i Stokke. Her kan du laste ned årsmøtepapirer. Innledningsvis blir det faginnslag hvor både Bane...

Jordvern er Vestfolds største miljøutfordring

13.12.06 Landbruksdirektør Ingrid Marie Eidsten har tidligere i år skrevet en avisartikkel med tittelen "Jordvern er Vestfolds største miljøutfordring". På denne bakgrunn var Eidsten invitert til et møte i Vestfold Jordvernforening...

Sandar Bondelag er kritiske til kommuneplan for Sandefjord

01.03.06 Sandar Bondelag har laget et grundig notat til høringen på kommuneplan for Sandefjord. Styret har blant annet konkludert med følgende: Styret i Sandar Bondelag er fornøyd med at forslaget...

Etterlyser karantene for avviste plansaker

13.11.07.  Det manglet ikke på engasjement fra de 25 som var møtt fram for å høre landbruksdirektør Olav Sandlund og prosjektleder Jon Arne Trollvik holde innlegg på Jordvernforeningens møte 8....

Bra engasjement på jordvernmøtet

16.04.10. Storfint besøk av statssekretær Ola T Heggem, i tillegg til regionale og lokale innslag fra både fylkeskommune, fylkesmannen og ordførere bidro til godt oppmøte og stort engasjement da Jordvernforeningen...

Utbygging Borgheim Vest = mindre mat til deg!

21.01.11. Ole Christen Hallesby, landbruksøkonomisk rådgiver og bosatt på Nøtterøy, har latt seg provosere av utbyggingsplanene på Borgheim Vest. Han har satt opp en del regnestykker på hvor mye mindre mat...

Kristiske til at matjorda sør for Revetal bygges ned

01.09.11. Både Jordvernforeningen i Vestfold og en felles uttalelse fra Bygdeungdomslaget i Re og bondelagene i Re kommer med klare oppfordringer til kommunepolitikerne i Re; Matjorda sør for Revetal trengs for...

Bygdekvinnelaget krever sterkere vern av matjorda!

24.04.12. I forbindelse med den internasjonale Moder Jord dagen 22. april oppfordret styreleder i Norges Bygdekvinnelag, Kathrine Kleveland, myndightene til å føre en landbrukspolitikk der matjorda får juridisk vern -...

Uttalelser ifm arealstrategi på Nøtterøy og områdeplan for Revetal Syd

19.09.12. Både Nøtterøy kommune og Re kommune påpeker at det er viktig å ta vare på matjorda og ønsker effektiv utnyttelse av framtidige bolig- og næringsarealer. Allikevel velger de å foreslå...

I Sande ønsker man å bygge i høyden i stedet for på matjorda

Ordfører i Sande, Karl Einar Haslestad, sier han ikke vil ta av dyrket mark. Da mener han eneste løsning er å bygge i høyden for å få...

Innspill fra Jordvern Vestfold til fylkespartiprogrammene.

Jordvern Vestfold håper og tror at alle partier som stiller lister ved neste års valg er bevisst sitt samfunnsansvar og synliggjør i fylkespartiprogrammet hvordan de mener matjordarealet og matproduksjonen skal...

Krever stopp i videre planlegging av sentralkrematorium på Seierstad

01.12.06. Vestfold Bondelag, Hedrum Bondelag og Vestfold Jordvernforening har sendt brev til planutvalget i Larvik Kommune der de krever at arbeidet med reguleringsplan for sentralkrematorium på Seierstad stoppes. Brevet fastslår...

Kjøp Jordvernforeningens T-skjorte !

Jordvernforeningen i Vestfold har produsert en T-skjorte i meget god kvalitet. Skjorta er mørk flaskegrønn og har Jordvernforeningens logo. Prisen er 100 kroner. Skjorta selges fra Jordvernforeningens sekretariatet på Grønt Fagsenter, Gjennestad....

Bærekraftig arealpolitikk Vestfold engasjerer

20.05.10. Vestfold Fylkeskommune har satt i gang prosessen Bærekraftig arealplanlegging i Vestfold fram mot 2040. - Den beste matjorda bør fortsatt brukes til å produsere mat på! Det påpeker både...

Nå er det dannet en egen aksjonsgruppe Bevar Grønne Nøtterøy. Formålet er å stanse nedbyggingsplanene rundt Borgheim for å bevare matjorda og skogområdene.

 [ Les mer... ]...

Vestfold er representert i nasjonal jordverngruppe

30.08.11.  Rådgiver Amund Kind i Vestfold Bondelag skal delta i ei prosjektgruppe oppnevnt av styret i Norges Bondelag.  Gruppa skal innen 1. februar 2012 legge fram et forslag til hvilke grep...

Jordvernforeningen innledet på fagdag hos Norsk Jordforening på Ås

25.04.12. I mars arrangerte Norsk Jordforening fagdag om jordvern på Ås i Akershus. Amund Kind, sekretær i Jordvernforeningen i Vestfold, var en av innlederne og orienterte om erfaringer fra jordvernarbeidet i Vestfold....

Fylkestinget styrket vern av matjord i RPBA

27.09.12. Fylkestinget i Vestfold vedtok i dag å sende Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) ut på høring, men først etter at vern av matjorda var styrket. -Svært gledelig og et...

Årets valgkamp dras i gang med jordverndebatt!

Tirsdag 6. august kl 18 ønskes alle velkommen til Gjennestad Gartnerskole i Stokke! Samferdselsminister Marit Arnstad, Christian Anton Smedshaug fra AgriAnalyse og Maria Svaland fra Snøhetta innleder...