Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

Jordvern – viktig for vår eksistens

07.05.10. Norge kan ikke løse matforsyningsproblemene for hele verden, men vi kan bidra ved å verne om den dyrka og dyrkbare jorda vi har igjen, skriver Olav Nordheim i en...

Jordvernforeningen i Vestfold støtter Budstikke-stafetten

04.04.11. Borre Bondelag utfordret sist uke Jordvernforeningen i Vestfold til å skrive under på Budstikka som nå går rundt hele landet. Leder, Rolf Berg, stilte selvfølgelig opp. -Det er gledelig...

Interpellasjon fra Høybråten til Brekk om bedre vern av matjord

22.03.12. Det bygges fortsatt ned mer matjord enn det mål skiftende regjeringer har satt. Den kraftigste nedbyggingen skjer i regioner som forvalter landets beste matjord. -Vil regjeringen sette nye og...

Fylkesutvalget med klart signal i favør Skoppum Vest

21.06.12. Skoppum vest peker seg ut som det mest fremtidsrettede trasévalget for et dobbeltspor gjennom Horten kommune, mener et politisk flertall bestående av Ap, FrP, Sp og V i fylkestinget....

Høringsuttalelser til RPBA

02.01.13. Fristen for å avgi høringsuttalelser til Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) gikk ut ved nyttår. Jordvernforeningen avga sin uttalelse, men var ikke alene om å påpeke viktigheten at en...

Matkommunen Tønsberg

Tønsberg kommune rullerer kommuneplanen nå og har hatt samfunnsdelen på høring. Kommunen omtaler seg selv som "matkommunen" og følger opp flere viktige føringer fra RPBA om...

Formålsparagrafen til Jordvern Vestfold

Jordvern Vestfold er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. ...

Jordvernet skal innarbeides i Nasjonal transportplan

27.03.07. Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen sier at jordvern skal innarbeides som et overordnet kriterium i Nasjonal transportplan. -Jordvern vil være et viktig hensyn i den fremtidige utbyggingen av infrastruktur her i...

Fylkeslandbruskstyret har flere innsigelser til kommuneplan for Tønsberg

05.12.07. Fylkeslandbruksstyret har flere innsigelser til kommuneplanen for Tønsberg 2008-2020. Fylkeslandbruksstyret har blant annet innsigelse til utlegging av et område ved Tvervedveien til boligformål, til omdisponering av over 200 daa...

Her kan du se bilder fra Seierstad

01.12.06. Jordene som blir berørt av krematorieplanene på Seierstad er på tilsammen 78 dekar. Jordarten består av siltig finsand hvor det dyrkes poteter, gulrøtter og korn. Erik Seierstad har tatt...

Fortsatt betydelig nedbygging av matjord i Vestfold

18.03.10. Foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det totalt ble omdisponert 420 dekar dyrka og dyrkbar mark i Vestfold i 2009 (herav 382 dekar dyrka). Mot 502 dekar...

Egen Jordvernforening er stiftet i Telemark

04.04.11. Nå er det dannet en egen jordvernforening i Telemark. Rolf Berg, leder i Jordvernforeningen i Vestfold, var invitert til stiftelsesmøtet til Jordvernforeningen i Telemark. Han poengterte viktigheten av at...

Massiv protest mot godsterminal i Sande og Skoger

22.03.12. Innbyggerne i nordre Sande og Skoger gikk søndag mann av huse for å markere sin unisone motstand mot godsterminal på grensen mellom Vestfold og Buskerud. – I dette nærmiljøet,...

Så er det på han igjen… på Nøtterøy

27.06.12. I fjor vedtok kommuneplanutvalget på Nøtterøy å skrinlegge planene om 500 nye boliger på Borgheim Vest etter massiv motstand fra blant andre Bevar Grønne Nøtterøy. Nå har utvalget vedtatt å legge ut...

Opptil halvparten av verdens mat kastes!

10.01.13. Opp til halvparten av all maten som produseres i verden, to milliarder tonn, kastes. Det viser rapporten «Global Food; Waste Not, Want Not» fra britiske Institution of Mechanical Engineers....

Velkommen til åpent jordvernmøte i Melsomvik 26. mars!

Onsdag 26. mars kl 18 ønsker Jordvern Vestfold velkommen til åpent møte om Matproduksjon - en viktig del av vår totale beredskap! i lokalene til Nestor...

Vestfolds “lille grønne”

13.04.10. Vestfolds "Lille Grønne" er en håndbok i arealforvaltning som er utarbeidet som resultat av et samarbeid mellom Kommunenes Sentralforbund, Vestfold Fylkeskommune, Statens Vegvesen og Fylkesmannen i Vestfold. Håndboka omtaler...

Jordvernkonferanse i Moss 22. april

01.04.08. Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen inviterer til nasjonal jordvernkonferanse i Moss 22. april. Konferansen blir lagt opp med foredrag, spørsmål fra salen og paneldebatt. Følgende innledere blir med: administrerende...

Klimaskifte for jordvernet – åpent møte 26. mars

11.03.08. Jordvernforeningen i Vestfold inviterer til åpent møte på Grønt Fagsenter, Gjennestadtunet, onsdag 26. mars kl. 19.00. Fra programmet nevnes følgende innlegg; Nye virkemidler for et sterkt jordvern v/Astrid Aass, landbruksdirektør i Buskerud....

Jordvernforeningens høringsuttalelse på kommuneplan for Sandefjord

01.03.06. Styret i Jordvernforeningen i Vestfold sendte høringsuttalelse til kommuneplan for Sandfjord den 27. februar. I høringsuttalelsen ser Jordvernforeningen positivt på at de omstridte arealene Hasle/Mojorden og Hystad/Lystad er tatt...