Arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Trøndelag

Her finner du kontaktinformasjon til jordvernalliansen og medlemmene i arbeidsutvalget.

Kontaktinformasjon:

 

Eli Birgitte Singstad leder (Bondelagene)

Tlf: 95139857

Epost: singstad@live.no


Julie Gunnerød, medlem (Bygdeungdomslaget)

Tlf: 90660703

Epost: juligunn@hotmail.com


Magne Vågsland, medlem (Naturvernforbundet)
Tlf: 92624086

Epost:magne.vaagsland@pens.no

 

Lorns Olav Aunsmo (Bondelagene)

Tlf 97754720

Epost: lor-olau@online.no 

 

Rigmor Bjerche (LO Trondheim)

Tlf: 913 82 984

Epost: rigbj@trondelagfylke.no

 

 


Disse organisasjonene inngår i jordvernalliansen i Trøndelag:
• Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag
• Bondelaget i Nord- og Sør-Trøndelag
• Bygdeungdomslaget i Nord- og Sør-Trøndelag
• Bygdeungdomslaget i Nord- og Sør-Trøndelag
• 4 H Trøndelag
• Bonde- og Småbrukarlaget i Nord- og Sør-Trøndelag
• Norsk Landbruksrådgiving, Trøndelag
• Fremtiden i våre hender, Trøndelag
• LO Trondheim

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg