Det er ikke for seint å snu!

Jordvernforeningen i Rogaland har sendt brev til Time kommune om å la være å legge inn 100 dekar på Re/Svertingstad som nytt utbyggingsareal for handels- og næringsområdet Håland, rett sør for Bryne. Les mer om saken her. 

Årsmøte i Jordverforeningen i Rogaland blir Onsdag 24. mars 2021 kl 19.00 på Bryne Kro & Hotell OBS påmelding (se Årsmelding 2020)

Årsmelding 2020

Styret i Jordvernforeningen i Rogaland 2019/2020

Verv:                            Mailadresse:                         
Leder: Olaf Gjedrem              olaf@gjedrem.com                 
Nestleder: Karen Fosså Handeland  karen.f.handeland@gmail.com  
Kasserer: Kåre Søyland       kare.soyland@gmail.com
Sekretær: Geir Oluf Hareland    geirolh@online.no
Styremedlem: Kjetil Rosland    kj-rosl@online.no
1.vara: Torbjørn Haugland     torbhaugland@gmail.com  
2.vara: Henning Røyneberg     henning.royneberg@gmail.com
3.vara: Solveig Horve Bergsholm  solhober@gmail.com
SISTE DOKUMENTER

Ny temaveileder: Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven

Landbruksdirektoratet, tidl. Statens landbruksforvaltning (SLF) har laget en veileder som beskriver hvordan matjorda kan ivaretas ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Last ned Temaveileder landbruk og arealplanlegging LMD


Last ned

Ny jordvernfolder

Her kan du laste ned Jordvernforeningenes nye folder om å ta vare på matjorda!


Last ned

Hvordan vurdere arealenes produksjonspotensiale ?

Landbruksdepartementet har laget en veileder for hvordan beregne arealenes produksjonspotensiale. Den tar utgangspunkt i klimasonekartet, supplert med markslagsdata og lokale dyrkingsklasser for arealer som er jordsmonnkartlagt.


Les mer

Kjerneområde landbruk -nettveileder

Her kan du laste ned nettveileder for Kjerneområde landbruk


Les mer

Klimaskifte for jordvernet

Her kan du laste ned rapporten fra jordverngruppa.


Last ned

Veileder Jordvern

Jordvernforeningen i Vestfold laget i 2001 en veileder “Jordvern -informasjon og idéer for jordvernere. Mye er fortsatt like aktuelt. Du kan laste den ned her.


Last ned
SISTE DOKUMENTER

Ny temaveileder: Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven

Landbruksdirektoratet, tidl. Statens landbruksforvaltning (SLF) har laget en veileder som beskriver hvordan matjorda kan ivaretas ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Last ned Temaveileder landbruk og arealplanlegging LMD


Last ned

Ny jordvernfolder

Her kan du laste ned Jordvernforeningenes nye folder om å ta vare på matjorda!


Last ned

Hvordan vurdere arealenes produksjonspotensiale ?

Landbruksdepartementet har laget en veileder for hvordan beregne arealenes produksjonspotensiale. Den tar utgangspunkt i klimasonekartet, supplert med markslagsdata og lokale dyrkingsklasser for arealer som er jordsmonnkartlagt.


Les mer

Kjerneområde landbruk -nettveileder

Her kan du laste ned nettveileder for Kjerneområde landbruk


Les mer

Klimaskifte for jordvernet

Her kan du laste ned rapporten fra jordverngruppa.


Last ned

Veileder Jordvern

Jordvernforeningen i Vestfold laget i 2001 en veileder “Jordvern -informasjon og idéer for jordvernere. Mye er fortsatt like aktuelt. Du kan laste den ned her.


Last ned
SISTE DOKUMENTER

Ny temaveileder: Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven

Landbruksdirektoratet, tidl. Statens landbruksforvaltning (SLF) har laget en veileder som beskriver hvordan matjorda kan ivaretas ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Last ned Temaveileder landbruk og arealplanlegging LMD


Last ned

Ny jordvernfolder

Her kan du laste ned Jordvernforeningenes nye folder om å ta vare på matjorda!


Last ned

Hvordan vurdere arealenes produksjonspotensiale ?

Landbruksdepartementet har laget en veileder for hvordan beregne arealenes produksjonspotensiale. Den tar utgangspunkt i klimasonekartet, supplert med markslagsdata og lokale dyrkingsklasser for arealer som er jordsmonnkartlagt.


Les mer

Kjerneområde landbruk -nettveileder

Her kan du laste ned nettveileder for Kjerneområde landbruk


Les mer

Klimaskifte for jordvernet

Her kan du laste ned rapporten fra jordverngruppa.


Last ned

Veileder Jordvern

Jordvernforeningen i Vestfold laget i 2001 en veileder “Jordvern -informasjon og idéer for jordvernere. Mye er fortsatt like aktuelt. Du kan laste den ned her.


Last ned