SISTE DOKUMENTER

Ny temaveileder: Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven

Landbruksdirektoratet, tidl. Statens landbruksforvaltning (SLF) har laget en veileder som beskriver hvordan matjorda kan ivaretas ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Last ned Temaveileder landbruk og arealplanlegging LMD


Last ned

Ny jordvernfolder

Her kan du laste ned Jordvernforeningenes nye folder om å ta vare på matjorda!


Last ned

Hvordan vurdere arealenes produksjonspotensiale ?

Landbruksdepartementet har laget en veileder for hvordan beregne arealenes produksjonspotensiale. Den tar utgangspunkt i klimasonekartet, supplert med markslagsdata og lokale dyrkingsklasser for arealer som er jordsmonnkartlagt.


Les mer

Kjerneområde landbruk -nettveileder

Her kan du laste ned nettveileder for Kjerneområde landbruk


Les mer

Klimaskifte for jordvernet

Her kan du laste ned rapporten fra jordverngruppa.


Last ned

Veileder Jordvern

Jordvernforeningen i Vestfold laget i 2001 en veileder “Jordvern -informasjon og idéer for jordvernere. Mye er fortsatt like aktuelt. Du kan laste den ned her.


Last ned

Kontakt oss

Takk for at du ønsker å nå oss i Jordvern Rogaland – vi ønsker gjerne å få tips om jordvernsaker i fylket!

Send e-post til styreleder Alexander Rügert Raustein:
Rogaland@jordvern.no

Vi vil gi deg svar så fort vi kan.

Bli medlem

Bli jordverner du også:

Send gjerne ein e-post til annasta@live.no, og meld deg inn i foreningen vår.

Medlemskontingenten er kr 300 pr. år. Du får krav tilsendt etter innmelding.

Pris for ungdomsmedlem (under 30 år) er kr 100 pr. år.