Kontakt Jordvernalliansen i Trøndelag:

Adresse: Kongens gt 30, 7012 Trondheim
Telefon: 73842490
Epost: trondelag@jordvern.no

Leder: Rigmor Bjerche (LO Trondheim)
Tlf: 913 82 984
Epost: rigbj@trondelagfylke.no

Disse utgjør Jordvernalliansen i Trøndelag

  • Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag
  • Trøndelag Bondelag
  • Bygdeungdomslaget i Nord- og Sør-Trøndelag
  • 4 H Trøndelag
  • Bonde- og Småbrukarlaget i Nord- og Sør-Trøndelag
  • Norsk Landbruksrådgiving, Trøndelag
  • Fremtiden i våre hender, Trøndelag
  • LO Trondheim