Fagkveld Jordvern og årsmøte i Jordvern Trøndelag

29. november kl. 18.00 på Innocamp, Steinkjer – arrangerer Jordvern Trøndelag et åpent møte om jordvern. Jordvern handler i hovedsak om hvordan vi disponerer våre arealer, fra matproduksjon til det…

Hva mener ditt parti om matjorda i Trøndelag?

Hva sier ditt parti om jordvern i Trøndelag?…

Ny jordvernstrategi – innskjerpet mål

Regjeringen la fredag fram for Stortinget en ny jordvernstrategi. Strategien har et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord på maks 2000 dekar årlig, og nye konkrete tiltak for…

Åpent møte om jordvern i Trøndelag – 20. mars kl.18.00

Arealpress, endringer og klimaJordvern handler i hovedsak om hvordan vi disponerer våre arealer, fra matproduksjon til det store mangfoldet av jordfunksjoner og jordsmonnets økosystemtjenester. Naturens mangfold er en del av…

Regional jordvernkonferanse Trøndelag

Svart senker jorden seg? Eller er det håp om andre tider? Velkommen til jordvernkonferanse på Lucia-dagen 13. desember. Konferansen ser nærmere på hvilken betydning jordvernet har i dag; med både…

Gjelsvik: -Kommunane har stor fridom til å omdisponere frå byggeområde til matjord

Det skal svært mykje til for at ein kommune blir erstatningsansvarleg dersom ein endrar eit arealformål frå byggeområde til matjord. – Å ta vare på matjorda er ei svært viktig…

Årsmøte Jordvern Trøndelag

Årsmøte for 2022 blir på Kvithamar, Stjørdal. Møte starter kl. 19.00, men dørene åpnes 18.30. Faglig program og enkel matservering. Velkommen til alle våre medlemmer og andre interessenter. Påmeldingsskjema finner dere her….

Årsmøte Jordvern Trøndelag

Velkommen til årsmøte Jordvern Trøndelag 2021 Årsmøte for Jordvern Trøndelag avholdes den 20.10.2021 kl. 18.00. Gamle som nye medlemmer/interessenter er velkommen. Påmelding skjer via følgende link: https://forms.gle/69Cb9fSqiPF3rK527 med påmeldingsfrist 15….

Velkommen til våre nye hjemmesider!

De regionale jordvernforeningene satser på økt samarbeid. Et ledd i dette er vår felles plattform for hjemmesidene våre, bygget opp rundt vår felles logo – jordvern.no! Vi tar gjerne i…

Smålig å si ja til travbane på matjord

Jordvernalliansen Trøndelag reagerer sterkt på at fylkesutvalget i Trøndelag har gitt grønt lys for travbane på matjord. – Også hesten skal ha mat, sier Julie Gunnerød i intervju med Bondebladet…

Unngå travbane på god kornjord

Leder i Jordvernalliansen Trøndelag, Eli Birgitte Singstad, hadde tatt med seg lokallagslederne i Orkdal Bondelag og Landbrukslaget Nord til et møte med Ordfører og Varaordfører i…

Kontakt Jordvernalliansen i Trøndelag:

Adresse: Kongens gt 30, 7012 Trondheim
Telefon: 73842490
Epost: trondelag@jordvern.no

Leder: Rigmor Bjerche (LO Trondheim)
Tlf: 913 82 984
Epost: rigbj@trondelagfylke.no

 

BLI MEDLEM

Bli jordverner du også:

Send gjerne en e-post til trondelag@jordvern.no, eller SMS til 94803884/91382984 og meld deg inn for å bli en del av alliansen Trøndelag. Gratis medlemsskap hvor du får tilsendt referat og informasjon om vår aktivitet. Her kan DU være med å bidra og gjøre en forskjell ut ifra eget engasjement og kapasitet.

Disse utgjør Jordvernalliansen i Trøndelag

 • Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag
 • Trøndelag Bondelag
 • Bygdeungdomslaget i Nord- og Sør-Trøndelag
 • 4 H Trøndelag
 • Bonde- og Småbrukarlaget i Nord- og Sør-Trøndelag
 • Norsk Landbruksrådgiving, Trøndelag
 • Fremtiden i våre hender, Trøndelag
 • LO Trondheim
 • NNN Trøndelag avd. 10
 • Økologisk Trøndelag
 • Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag