Jordvernforeningen i Telemark ble stiftet i 2013 og er en tverrpolitisk og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon.

Foreningen krever at utbygging skal skje på andre arealer enn dyrka og dyrkbar mark. 

Kontakt Jordvernforeningen i Telemark

Epost: telemark@jordvern.no

Leder Roar Meen
Håvundvegen 343
3711 Skien

Mobil : 97 15 89 81
roar.meen@gmail.com

Vestfold og Telemark Bondelag v/Jan Thorsen (mob 976 67 590) er sekretariat.

Meld deg inn

1. Betal kr 100,- (personlig medlem) eller kr 400,- (organisasjon/forening)
Konto: 2610.21.41635. Merk med navn.
2. Send mail til telemark@jordvern.no med navn og tlf-nr.
Velkommen!!