Jordvernforeningen i Telemark ble stiftet i 2013 og er en tverrpolitisk og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon.

Foreningen krever at utbygging skal skje på andre arealer enn dyrka og dyrkbar mark. 

Kontakt Jordvernforeningen i Telemark

Epost: telemark@jordvern.no

Leder Torstein Ruben Kaasa
Lidveien 14
3719 Skien

Mobil : 90016377
ruben@kaasa.as