Vi ønsker alle våre medlemmer og andre interesserte jordvernere velkommen til vår nye hjemmeside!

Her håper vi å kunne holde dere oppdatert om arbeidet vårt i Buskerud-delen av det nye storfylket Viken.

  • Vi jobber nå meste med følgende saker: E134 gjennom Lier, dobbeltsporet jernbane mellom Drammen og Øvre Eiker, samt ny RV35 mellom Åmot og Øvre Eiker.
  • Vi skriver høringsuttalelser til kommunedelplaner, arrangerer og deltar på møter, og sprer informasjon om jordvern til alle som ønsker å vite mer om dette.
  • Vi tar gjerne imot tips fra dere om saker dere mener vi bør følge med på.
Siste saker

Ny jordvernstrategi – innskjerpet mål

Regjeringen la fredag fram for Stortinget en ny jordvernstrategi. Strategien har et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord på maks 2000 dekar årlig, og nye konkrete tiltak for…

Årsmøte 8/12-22

Velkommen til årsmøtet i Buskerud Jordvernallianse 2022! Møtet avholdes kl 18-20 på Eiker videregående skole i Hokksund. Vi vil i tillegg til ordinære årsmøtesaker få besøk fra Hans Huseby i…

Gjelsvik: -Kommunane har stor fridom til å omdisponere frå byggeområde til matjord

Det skal svært mykje til for at ein kommune blir erstatningsansvarleg dersom ein endrar eit arealformål frå byggeområde til matjord. – Å ta vare på matjorda er ei svært viktig…

Hensettingsareal for togparkering i Drammensområdet

Bane NOR varslet oppstart av arbeidet med planprogram og kommunedelplan for hensetting (togparkering) i Drammensområdet i mars 2019. Et hensettingsanlegg er et anlegg med «parkeringsplasser» for togsett. Togsettene står parkert…

Årsmøte i Buskerud Jordvernallianse

Torsdag 5/3 2020 arrangerer vi vårt årsmøte på Bragernes menighetshus, Kirkegt. 7 i Drammen kl 19.00. Etter de ordinære årsmøtesakene får vi besøk av Anne Beathe Tvinnreim (nestleder i Sp)…

Nå er vi smartere!

Sist uke bidro Jordvernforeningen i Telemark, Jordvernalliansen i Buskerud og Jordvern Vestfold under kurset Smartere påvirkning og arealforvaltning (les mer her). Gode innledninger fra både kommunale forvaltere, en bonde…