Kontakt Jordvern Møre og Romsdal

Møre og Romsdal Bondelag v/ Atle Frantzen (mobil 90954787) bistår som sekretariat.

Besøksadresse: Fannestrandsvn 63, Molde (Felleskjøpet Agri / Møre og Romsdal Bondelag)

Postadresse: Boks 2047 Moldegård, 6402 Molde

E-post: moreogromsdal@jordvern.no