Kontakt Jordvernalliansen i Innlandet

Epost: innlandet@jordvern.no
Tlf: 62555310
Adresse: Høyvangvegen 40, Blæstad, 2322 Ridabu

Arbeidsutvalg:

 • Lars Opsal jr (Innlandet Bondelag)
 • Stephan Viehmann (Naturvernforbundet i Innlandet)
 • Odd Erik Kokkin (LO Innlandet)
 • Lars Arne Mjørlund (Innlandet Bondelag)
 • Vara: Pål Kjorstad (Oppland Bonde- og Småbrukarlag)

Trykk her for kontaktinfo til arbeidsutvalget.

Nasjonalt samarbeid

Jordvernalliansen i Innlandet inngår på grunn av sin organisasjonsform ikke i Jordvern Norge. Vi samarbeider i stedet fra sak til sak, og støtter opp om det nasjonale jordvernarbeidet.

Disse organisasjonene inngår i alliansen på fylkesnivå eller regionalt:

 • Naturvernforbundet i Innlandet
 • Innlandet Bondelag
 • LO Innlandet
 • Innlandet Natur og Ungdom
 • Kokkenes Mesterlaug HedOpp
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund i Hedmark
 • Bonde- og Småbrukarlaget (Hedmark og Oppland)
 • Bygdekvinnelaget (Hedmark og Oppland)
 • Internasjonal kvinneliga for fred og frihet avdeling Innlandet
 • Bygdeungdomslaget (Hedmark og Oppland)
 • Norges Miljøvernforbund region Østlandet

Les bakgrunnsinfo og mer om organiseringen av alliansen her