Om Jordvern Nordland

Jordvern Nordland er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for et bedre jordvern i fylket. Foreningen har som mål at vern av matjord (dyrka og dyrkbar jord) skal være et overordnet kriterium i all arealforvaltning.

Jordvern Nordlands vedtekter, vedtatt på stiftelsesmøtet 1. juni 2017

Kontakt oss

Styret ønsker tips om jordvernsaker i fylket.

Solveig Utvik, styreleder
Telefon: 99 41 71 07
e-post: solveigutvik@gmail.com

For redaksjonelle tips kontakt

E-post: nordland@jordvern.no

Bli medlem

1. Betal kr 100,- (personlig medlem) eller kr 200,- (organisasjon/forening)
Konto: 1506.24.03249 eller på Vipps på 568848
2. Send mail til nordland@jordvern.no med navn og tlf-nr.
Velkommen!!