Hvorfor jordvern?

Vern av matjorda er nødvendig på grunn av egen matsikkerhet og fordi vi har et etisk ansvar!


Les mer

Hvordan engasjere seg?

Her finner du noen tips til hvordan man kan engasjere seg for å ta vare på den verdifulle matjorda vår.


Les mer

Hva er matjord?

Matjord er en folkelig betegnelse på dyrket og dyrkbar jord med høyt moldinnhold.


Les mer

Velkommen til hjemmesiden for Jordvern Norge og de regionale jordvernforeningene-/alliansene. Si i fra til oss i redaksjonen hvis du har ris, ros eller konstruktive innspill på hjemmesiden og hva vi ellers bør jobbe med.

Den nasjonale jordvernstrategien ble oppdatert i mai 2021. Mer info på regjeringen.no


Les mer

Vi tar samfunnsansvar og verner matjorda