Jordvernforeinga i Bømlo ble stiftet i 2015. I vedtektene til foreininga står det at ein gjennom handling og målretta informasjonsarbeid vil arbeida mot media, politikarar og opinionen, og slik søkja å samla brei forståing og støtte for trongen for eit sterkt jordvern i Bømlo. I dette arbeidet er det viktig å understreka at jordvern er ei brei samfunnssak.

Siste saker

Viktig møte! Kom!

Jordvernforeinga i Bømlo inviterer til temaføredrag: Må matproduksjon vika for samfunnsutvikling og velferd? 19.februar kl 19.30…

Planlagd rasering av strandsone – ope brev til Fylkesmannen i Hordaland

I Bømlo kommune, med nærare 12000 innbyggjarar, vert det no…

Nye filmar om nytt vegnett og jordvern i Bømlo

I Bømlo kommune i Hordaland held ein no på med ei enorm oppgradering av vegnettet. Gang på gang kjem ein her i konflikt med jordvern, urørt…

MØTE I JORDVERNFOREININGA I BØMLO 6. MARS!

MØTE I JORDVERNFOREININGA I BØMLO!   Tid: 6. mars kl. 19.30. Stad: Biblioteket, Sams senter. …

Filmer fra Bømlo

Filmer fra Bømlo – Konsekvensar av vegtraséen Sakseide -Ekornsæter – Fylling eller bru? Sakseid – Hestaneset …

Film: Konsekvensar av Vegtraseén Sakseide – Ekornsæter Bømlo

I Bømlo kommune i Hordaland held ein no på med ei enorm oppgradering av vegnettet. Gang på gang kjem ein her i konflikt med jordvern, urørt…

Film: Fylling eller Bru? Planlagd Vegtrasé Sakseid – Hestaneset

I Bømlo kommune i Hordaland held ein no på med ei enorm oppgradering av vegnettet. Gang på gang kjem ein her i konflikt med jordvern, urørt…

Styret i Jordvernforeininga i Bømlo

Interminstyret frå 2015 vart samrøystes vald til det fyrste ordinære styret:  …

Refrat: Dag Jørund Lønning foredrag i Jordvernforeininga i Bømlo!

Jordvernforeininga i Bømlo har hatt professor Dag Jørund Lønning som foredragshaldar om tema, “Kvifor jordvern?”. Lønning er landets første professor i nyskaping og bygdeutvikling, og tildagleg…

Jordvernforeininga i Bømlo på stand!

Fleire meldte seg inn i Jordvernforeininga, då me stod på stand siste laurdagen i august 2016. Jordvernforeininga får spørsmål og undring til korleis jordvernet, det biologiskemangfaldet og…

Bonde på Bømlo i kamp mot kommuen – får fylkesveg gjennom garden

Eit naturlandskap blir rasert og gardsdrifta kan verta totaløydelagd, fryktar bonde og gartnar Ståle Sakseide. …

Bonde i Bømlo i kamp mot kommunen – får fylkesveg rett gjennom tomta

Les NRK Hordaland sin rapportasje om gartneriet som står i fare for å leggje ned pga ny veg planlegges inn til gartneriet. …

Viktig film om verdifulle landskap i Bømlo

Jordvernforeininga i Bømlo, har laga ein ny film om vegvala i Bømlopakken, også i dette høve med fokus Sakseide. Kostbare kulturlandskap med sjeldant biologiskmangfald er i…

Vern av matjorda i Bømlo

I ein liten øy kommune, vest mot havet i Hordaland, ligg Bømlo. Her bur driftige folk, i vakker  natur! Kommunen skal bruke 1000000000 kr! (ein milliard…

Jordvernforeinga i Bømlo kjempar for matjorda

Historisk sus over Gilje skule tysdag kveld. Då vart det fyrste ordinære årsmøtet halde i det som er landets fyrste lokale jordvernforeining. …

Kontakt Jordvernforeininga i Bømlo

E-post: bomlo@jordvern.no

Leder Ståle Sakseide
Ytre Sakseid – Vegen 7
5437 Finnås

Mobil 99316740