Takk for at du ønsker kontakt med oss i Buskerud Jordvernallianse.

Her kan du finne nødvendig kontaktinformasjon til foreningen.

Kontaktpersoner:

  • Per Olav Krekling, leder. Mobil 90553526, po-kr@online.no
  • Buskerud Bondelag bistår med sekretæroppgaver og webredaktør. Tlf. 32 10 99 50 eller e-post: buskerud@bondelaget.no

Adresse:

Buskerud Jordvernallianse

v/ Per Olav Krekling

Akersveien 40

3302 Hokksund

Du treffer oss også på e-post:

buskerud@jordvern.no