Arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Trøndelag

Her finner du kontaktinformasjon til jordvernalliansen og medlemmene i arbeidsutvalget.


Kontaktinformasjon:

Alliansen kan nås på epost trondelag@jordvern.no

Følgende sitter i arbeidsutvalget:

Eli Birgitte Singstad, leder (Bondelagene)
Tlf: 95139857
Epost: singstad@live.no

Julie Gunnerød, medlem (Bygdeungdomslaget)
Tlf: 90660703
Epost: juligunn@hotmail.com

Magne Vågsland, medlem (Naturvernforbundet)
Tlf: 92624086
Epost:magne.vaagsland@pens.no

Lorns Olav Aunsmo (Bondelagene)
Tlf 97754720
Epost: lor-olau@online.no

Rigmor Bjerche (LO Trondheim)
Tlf: 913 82 984
Epost: rigbj@trondelagfylke.no

Disse organisasjonene inngår i jordvernalliansen i Trøndelag:
• Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag
• Bondelaget i Nord- og Sør-Trøndelag
• Bygdeungdomslaget i Nord- og Sør-Trøndelag
• Bygdeungdomslaget i Nord- og Sør-Trøndelag
• 4 H Trøndelag
• Bonde- og Småbrukarlaget i Nord- og Sør-Trøndelag
• Norsk
Landbruksrådgiving, Trøndelag
• Fremtiden i våre hender, Trøndelag
• LO Trondheim