Uttalelser til kommune- og detaljplaner (reguleringsplaner)

Her kan du lese uttalelsene som Buskerud Jordvernallianse har avgitt på kommuneplaner, kommunedelplaner og detaljplaner (tidl. reguleringsplaner).