Jordvern er både holdningsskapende arbeid og arealpolitikk. Lenkeaksjoner eller lobbyvirksomhet?

Her finner du noen tips til hvordan man kan engasjere seg for å ta vare på den verdifulle matjorda vår.

Jordvern – et verdivalg!

Det å drive holdningsskapende arbeid og forståelse for hvorfor vi ikke skal og kan bygge ned matjorda kan være en tålmodighetsprøve i Norge. Vi er for mette! Og så rike at vi kan kjøpe den maten vi ønsker – selv om de som produserer den trenger den mer enn oss…

Det er i hvert fall 4 viktige målgrupper i det holdningsskapende arbeidet:

politikere (de vedtar og bestemmer hvor vi skal bygge og utvikle samfunnet vårt)

arealplanleggere (de har et faglig ansvar for å foreslå og konsekvensutrede/verdivurdere arealene)

utbyggere (de kommer med ønsker om hvor vi skal bygge)

– “folk flest” (vi er alle ansvarlige for hvilke politikere vi velger og må være bevisste hvilke verdier de står for)

Alle disse målgruppene må få høre hvorfor vi bør og må ta vare på matjorda!

 

Vi kan alle

  • dele våre holdninger med de vi kjenner, det være seg naboen, venninnen din som sitter i det lokale planutvalget eller Stortingspresidenten
  • engasjere oss i lokale saker hvor matjord står i fare for å bli bygd ned. Her kan det til og med være veldig virkningsfullt å opprette lokale aksjonsgrupperGode eksempler på dette er Bevar Grønne Nøtterøy og Knutepunkt Horten Vest

Sammen, f.eks gjennom din regionale jordvernforening, kan vi sende inn høringsuttalelser og fronte saker i media når kommuneplanen skal rulleres eller når en utbygger ønsker å regulere om matjord til kjøpesenter.

Jo tidligere man engasjerer seg i en planprosess, desto større er sjansen for å lykkes!

Skaff deg gode og utradisjonelle alliansepartnere! Husk at jordvern er en samfunnssak og ikke først og fremst en bondesak…

Husk å skryte til politikere når de tar hensyn til matjorda! Det gjelder å bygge gode relasjoner.

Vær konstruktiv og kom gjerne med alternative utbyggingområder! Her kommer din lokalkunnskap til rett.

NB! Er det snakk om større regionale planer kan det være lurt å skaffe seg et stort oversiktskart. Legg det på gulvet og stå på stolen… da ser du de større sammenhengende områdene som ikke berører matjord, men som kanskje ligger attraktivt til! Se bildet under…