Arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Trøndelag

Her finner du kontaktinformasjon til jordvernalliansen og medlemmene i arbeidsutvalget.


Kontaktinformasjon:

Alliansen kan nås på epost trondelag@jordvern.no

Følgende sitter i arbeidsutvalget:

Rigmor Bjerche, leder (LO Trondheim)
Tlf: 913 82 984
Epost: rigbj@trondelagfylke.no

Gunnar Alstad(Trøndelag Bondelag)
Tlf: 97489360
Epost: goalstad@online.no

Daniel Estenstad (Bygdeungdomslaget)
Tlf: 46895090
Epost: destenstad@gmail.com

Alette Sandvik (Naturvernforbundet)
Tlf: 90603950
Epost:fjellykke@gmail.com

Åse Helene Monsø (Bonde og Småbrukarlaget)
Tlf 95090592
Epost: tinka1972@live.no

Disse organisasjonene inngår i jordvernalliansen i Trøndelag:
• Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag
• Bondelaget i Nord- og Sør-Trøndelag
• Bygdeungdomslaget i Nord- og Sør-Trøndelag
• Bygdeungdomslaget i Nord- og Sør-Trøndelag
• 4 H Trøndelag
• Bonde- og Småbrukarlaget i Nord- og Sør-Trøndelag
• Norsk Landbruksrådgiving, Trøndelag
• Fremtiden i våre hender, Trøndelag
• LO Trondheim