Hvem er vi?

Jordvern Norge er en partipolitisk uavhengig forening, basert på frivillighet og demokratiske prinsipper.

Jordvern Norge skal:

  • Være den fremste pådriver for arbeidet med å redusere omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, og aktivt formidle dette i offentligheten
  • Bygge og formidle kunnskap og kompetanse om praktisk jordvern i hele landet, og gi støtte til regionale, herunder lokale jordvernforeninger og -allianser
  • Danne allianser og samarbeid med organisasjoner og myndigheter, for å påvirke og sikre at omdisponeringen av dyrka og dyrkbar mark i Norge reduseres til et minimum

Jordvern Norge har en nullvisjon for nedbygging av dyrka og dyrkbar mark.

Regionale jordvernforeninger, herunder lokale foreninger, og jordvernallianser, kan melde seg inn som medlem i Jordvern Norge. Jordvern Norge har ikke enkeltpersoner som medlemmer. Enkeltpersoner kan melde seg inn i en regional eller lokal jordvernforening.

Du finner link til landets regionale jordvernforeninger og -allianser sine hjemmesider i toppmenyen.

Kontakt oss

Jordvern Norge kan kontaktes på epost: norge@jordvern.no

Her finner du kontaktinfo til styret i Jordvern Norge:

Olaf Gjedrem, leder
93063697
olaf@gjedrem.com

Øyvind Kjølberg, nestleder
90919260
Oyvind.Kjolberg@boschrexroth.no

Anne-Kristin Løes,
96227372
anne-kristin.loes@norsok.no

Susanne Greff
48885410
sus.greff@hotmail.com

Audhild Slapgård
41200361
a_synnove_s@hotmail.com

Hans Huseby, 1.vara
91326520
hanhuseb@online.no

Alette Sandvik (Naturvernforbundet) stepper inn som 2.vara fram til årsmøtet
906 06 950
fjellykke@gmail.com