Om Jordvern Nordland

Jordvern Nordland er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for et bedre jordvern i fylket. Foreningen har som mål at vern av matjord (dyrka og dyrkbar jord) skal være et overordnet kriterium i all arealforvaltning.

Jordvern Nordlands vedtekter, vedtatt på stiftelsesmøtet 1. juni 2017

Kontakt oss

Solveig Utvik, styreleder
Telefon: 99 41 71 07
e-post: solveigutvik@gmail.com