Tilbakemelding på ny jordvernstrategi


Publisert: 05.07.2023

Jordvern Agder er glad jordvernet er strammet inn i ny nasjonal jordvernstrategi, men ber i en uttalelse om at Statsforvalteren i Agder melder inn til regjeringen at det er behov for ytterligere innstramminger; omdisponeringsmålet på 2000 dekar bør nås tidligere enn 2030, jorda må må bedre juridisk vern, gamle arealplaner må tilbakeføres til LNF, det må gå mindre jord til vei og solceller, arealregnskap må på plass og landbrukets egen nedbygging må reduseres.

– Statsforvalteren er regjeringens «forlengede arm» ut i fylkene og blir jo dermed et talerør begge veier; de har nå gitt info ut til oss om at regjering og Storting har vedtatt ny jordvernstrategi, og vi ber de nå gi tilbakemelding fra oss i Agder inn til regjering og Storting om hvordan strategien blir mottatt, sier Gunnar Hangeland, leder i Jordvern Agder.

Les hele uttalelsen som er sendt over til Statsforvalteren i Agder.