2015 er det internasjonale jordåret


Publisert: 26.12.2014

FN har erklært at 2015 skal være Det internasjonale jordåret. Målet med Det internasjonale jordåret er å øke bevisstheten om jordsmonnets betydning og å sette fokus på vern av våre jordressurser, slik at jordas økosystemfunksjoner opprettholdes for dagens og framtidige generasjoner. Les mer i artikkel i VG