Arbeidsgruppen har avgitt rapport om jordvern til landbruksministeren – anbefaler å flytte avgjørelsesmyndighet tilbake til regionalt nivå


Publisert: 22.03.2013

09.01.08. Landbruksdirektør Jon Ola Syrstad i Rogaland advarer om at målsettingen om å halvere nedbyggingen av dyrka mark innen 2010, ser ut til å være i trøbbel. Gjennomsnittlig har 11.400 dekar gått tapt de siste ti åra. – Og de tallene bygger trolig på underrapportering de siste åra. Det trengs skarpere lut, sa Syrstad da han i går overleverte innstillingen om jordvern fra en arbeidsgruppe han har ledet, til landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen. Les mer i Nationen og LMD