Arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Hedmark


Publisert: 22.03.2013

Her finner du kontaktinformasjon til jordvernalliansen og medlemmene i arbeidsutvalget.Arbeidsutvalget består av:

 

Lars Opsal jr

Bjørgevegen 126

2385 Brumunddal

Telefon: 959 91 491

Epost: lars.opsal@bbnett.no

Representerer Hedmark Bondelag

 

Lars Mæhlum

Romedalsvegen 271

2335 Stange

Telefon: 45426877

Epost: l-gunn-m@online.no

Representerer Naturvernforbundet i Hedmark

 

Odd Erik Kokkin

LO i Hedmark

Parkgata 83 (Eikabygget)

2317 Hamar

Telefon: 91625078

Epost: Odd.Erik.Kokkin@lo.no

Representerer LO i Hedmark

 

Vara til arbeidsutvalget:

 

Kjersti Røhnebæk

Onsumvegen 141

2365 Åsmarka

Telefon: 97987830

Epost: kjersti.rohnebak@gmail.com

Representerer Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

 

 

Jordvernalliansen i Hedmark har følgende epostadresse: hedmark@jordvern.no

 

Guro Breck i Hedmark Bondelag er sekretær for arbeidsutvalget.

Adresse: Høyvangvegen 40, Blæstad, 2322 Ridabu

Telefon: 62555310

 

 

På årsmøtet 31.10.2017 ble Lars Opsal jr og Odd Erik Kokkin valgt for to år. Lars Mæhlum ble valgt for to år i 2016, og var dermed ikke på valg. Kjersti Røhnebæk ble valgt som vara for ett år.