Årsmøte 4.april 2006


Publisert: 22.03.2013

23.05.06. Årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold ble avholdt på Gullkrona, Statens Park, den 4. april. Møtet ble avholdt i etterkant av det åpne møtet hvor Oskar Puschmann holdt foredrag og viste lysbilder om “Landbrukets kulturlandskap i endring”. Protokoll fra årsmøtet er vedlagt.

Les mer… ]