Årsmøte i Jordvernforeningen 2010 – lederskifte


Publisert: 22.03.2013

16.04.10. Jordvernforeningen i Vestfold avholdt sitt årsmøte i går kveld. Foreningens engasjerte leder i flere år, Olav Nordheim, takket for seg. Nestleder Rolf Berg ble valgt til ny leder.

Protokoll Årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold 15.april 2010.pdf


Av Amund Kind og Vidar Andresen
 
Nestleder Rolf Berg takket Olav Nordheim for veldig god innsats som leder og ble selv valgt som ny leder i Jordvernforeningen.
 
Årsmøtet i Jordvernforeningen i Vestfold ble gjennomført etter det åpne møtet i Skjeestua i går kveld. De fremmøtte medlemmene fikk høre at foreningen har engasjert seg i mange saker sist år, gjennomført en vellykket jordvernkonferanse og at foreningen har en solid økonomi. Styret la fram forslag om noen endringer i foreningens vedtekter og disse ble enstemmig vedtatt.
 
 
Formann i valgkomiteen, Kristian Fredrik Gudem, orienterte om komiteens innstilling.
 
Olav Nordheim, leder, Anne Berit Finden, styremedlem og Per Ståle Tjentland, 1. vara hadde bedt om avløsning. Valgkomiteen la fram sin innstilling, men måtte be om en “5 minutter” med styret, valgkomiteen og noen forespurte medlemmer da de ikke hadde fått noen ny leder.
 
Etter dette lille avbrekket ble det klart at nestleder Rolf Berg stilte til valg som leder. Det igjen førte til at Heidi Engeset, ble innstilt som nestleder, mens Anne Berit Finden fortsatte som styremedlem.
 
Valget ble dermed gjennomført i henhold til valgkomiteens innstilling.
Det nye styret, med avtroppende leder;
Bak f.v Amund Kind (sekretær/kasserer), Rolf Berg (nyvalgt leder), Heidi Engeset (nestleder), Trond Clausen (styremedlem)
Foran f.v. Bergljot Styrvold (1. vara), Olav Nordheim, Rakel Skjerve (2. vara) og Anne Berit Finden (styremedlem) 
 
Per Ståle Tjentland fikk blomst…
 
 
…og Vestfold bondelag, ved Amund Kind, fikk blomst for sitt engasjement i Jordvernforeningen.
 
 
Her kan du laste ned protokollen fra årsmøtet: