Bygging på matjord – ressursbruk på krita! Nasjonal jordvernkonferanse 7. juni


Publisert: 31.05.2017

Jordvernforeningenen i Norge, NIBIO og Norges Bondelag inviterer til nasjonal jordvernkonferanse i Oslo 7. juni! Vi får innblikk i internasjonalt jordvernarbeid, landbruks- og matministeren kommer, Bane Nor og Statens Vegvesen deltar m.m. Påmelding innen 31. mai.


Bygging på matjord - ressursbruk på krita
 
Velkommen til nasjonal jordvernkonferanse!

 
Å lage jord tar tusenvis av år. Teknologi og effektivisering er ikke nok til å brødfø en voksende befolkning. Vi må også ha omsorg for den jorda som finnes.

Prioriteringer må gjøres, og vanskelige valg tas. Dette berører oss alle.
 
I jordvernstrategien vedtatt av Stortinget i 2015, står det at omdisponering av matjord maksimalt kan være 4000 dekar årlig innen 2020. Dette er det tverrpolitisk enighet om. Men hvordan skal det skje? I 2015 ble mer enn 6000 dekar omdisponert, dette er ressursbruk på krita. Hvem bestemmer virkemidlene, og hvilke er de?

Programmet for dagen spenner fra det internasjonale til det nasjonale perspektivet.

  • Dr. Luca Montanarella gir oss globalt overblikk fra sitt ståsted som representant både for EUs jordvernekspertise, FNs klimakonvensjon og FAOs arbeid for bærekraftig forvaltning av jordressursen.
  • Sveits er i ferd med å utvikle en strategi for bærekraftig bruk av jordressursene. Fra det sveitsiske miljødirektoratet kommer dr. Bettina Hitzfeld for å fortelle om deres arbeid.
  • Landbruks- og matminister Jon Georg Dale vil belyse situasjonen her til lands, sammen med flere sentrale norske politikere.
  • Store utbyggere som Bane Nor og Statens Vegvesen forteller hvordan de tar hensyn til jordvern i sine prosjekter.

Vi har satt sammen et spennende program for å skape engasjement, refleksjon og debatt. Velkommen!

Det er Jordvernforeningene i Norge, NIBIO og Norges Bondelag som står bak arrangementet.

Påmeldingsfrist er 31. mai. Deltakeravgift kr 750 (500 for studenter).

Les mer og se hele programmet: https://www.bondelaget.no/kalender/bygging-pa-matjord-ressursbruk-pa-krita-article97072-7653.html