Den beste jorda er mest utsatt


Publisert: 22.03.2013

02.04.08. Norge er et av landene i verden med minst dyrka jord. Jordbruksarealene i Norge utgjør kun 3 % av totalt landareal, mens de i verden forøvrig utgjør 10% av landarealene. Norge har kun 2,2 dekar jordbruksareal pr innbygger, mens det er 2,7 dekar pr verdensborger,  – Det mange ikke er klar over er at bare deler av disse knappe jordbrukseralene, omtrent 1/3,  egner seg til dyrking av matkorn, poengterer landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.  – Og det er nettopp disse mest verdifulle arealene, som ligger rundt de sentrale tettstedene, som er utsatt for det største utbyggingspresset. Det er en svært viktig sak for meg å  styrke jordvernet, sier Riis-Johansen. Mer hos LMD