En allianse av ulike organisasjoner


Publisert: 22.03.2013

Jordvernalliansen i Hedmark består av 11 organsiasjoner, men vi kan gjerne bli flere! Hvis interessert – ta kontakt!


Følgende organisasjoner inngår i Jordvernalliansen i Hedmark:

 • Naturvernforbundet i Hedmark
 • Hedmark Bondelag
 • Hedmark Natur og Ungdom
 • LO i Hedmark
 • Kokkenes Mesterlaug HedOpp
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund i Hedmark
 • Hedmark Bonde- og Småbrukarlag
 • Hedmark Bygdekvinnelag
 • Internasjonal kvinneliga for fred og frihet avdeling Hedmark/Oppland
 • Hedmark Bygdeungdomslag
 • Norges Miljøvernforbund region Østlandet

Vi vil gjerne bli enda flere! Ikke nøl med å ta kontakt ved interesse.

 

Jordvernalliansen i Hedmark er en partipolitisk uavhengig allianse som arbeider for et bedre jordvern i Hedmark.

Dette innebærer at politiske partier ikke kan være med. Men partiene må gjerne støtte opp om vårt arbeid på annet vis!

 

I vedtektene for alliansen står for øvrig følgende om medlemskap:

Jordvernalliansen er tuftet på deltakelse fra regionale og lokale organisasjoner som har jordvern som en del av sitt virkefelt, eller som har et engasjement for jordvern.

Alliansen er regional, og organiserer medlemsorganisasjoner på regionalt nivå / fylkesnivå. Organisasjoner med mer lokal forankring kan innlemmes dersom den aktuelle organisasjonen ikke finnes på fylkesnivå eller regionalt nivå.

 

Ta gjerne kontakt med oss for å bli med!

Vi har epostadressen hedmark@jordvern.no, og se øvrig kontaktinfo her: Arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Hedmark

 

Det kan også åpnes for støttemedlemskap for privatpersoner og bedrifter i alliansen. Vi vil gjerne ha med flere som er i posisjon til å stå fram utad for vern av matjorda!

Støttemedlemskap gir ikke stemmerett, forslagsrett eller talerett i årsmøtet.

Både støttemedlemskap og vanlig medlemskap godkjennes av jordvernalliansens arbeidsutvalg.