Hefte med informasjon om jordvern


Publisert: 22.03.2013

07.06.06. Jordvernforeningen i Vestfold utga i 2001 et informasjonshefte om jordvern. Innholdet i heftet er fortsatt like aktuelt som når det ble laget. Her finner du nyttig informasjon om følgende temaer: Hvorfor jordvern ? Hva er det som truer jordvernet ? Gangen i saksbehandlingen – Hva kan vi gjøre ? Hvem arbeider med saken ? Hva sier Jordloven om omdisponering av jord ? 

Jordvern informasjon og ideer.pdf