Hvordan påvirke lokal arealforvaltning?


Publisert: 22.03.2013

06.12.06. Kommunene har etterhvert fått større ansvar for arealplanleggingen. Det virker inn på hvordan bøndene som grunneiere kan påvirke beslutningene om hvordan arealene skal brukes. Norges Bondelag har laget et hefte om hvilke muligheter grunneieren har til å påvirke den offentlige arealforvaltningen. Heftet “Hvordan påvirke lokal arealforvaltning?” gir gode råd om hvordan påvirke prosessene og beslutningene.
 
Det viktigste er sannsynligvis å komme tidlig inn i prosessene!
 
Heftet kan lastes ned her:

Arealforvaltning.pdf