Hvorfor utarbeide kart over “Kjerneområde landbruk” ?


Publisert: 22.03.2013

07.06.06. Med ”kjerneområde landbruk” menes de arealene i kommunen som er viktige for matproduksjon og opprettholdelse av jordbrukets kulturlandskap. Kartet som viser kjerneområder for landbruk skal være enkelt å forstå og bruke. Landbruks- og matdepartementet har laget en veileder for kjerneområde landbruk. Les mer