Interimstyre i Oslo og Akershus Jordvernallianse på plass


Publisert: 22.03.2013

Før jul ble det avholdt et oppstartmøte for ny jordvernallianse i Oslo og Akershus. Etter mange gode innlegg og diskusjoner ble det dannet et interimstyre som skal jobbe videre med etablering av jordvernalliansen. Øyvind Kjølberg fra Vestby leder dette.


11.desember 2014 var det invitert til jordvernmøte i Lillestrøm. Målet med møtet var å danne grunnlag for etablering av en ny jordvernallianse i Oslo og Akershus.

Oppstartmøte Oslo og Akershus Jordvernallianse

Her ønsker initiativtaker Siri Faafeng, MDG i Skedsmo, velkommen til oppstartmøte.

 

Etter mange spennende innledninger fra Arne Grønlund (Bioforsk), Siri Svengaard-Stokke (Skog og Landskap), Finn Roar Bruun (Naturviterne), Sigurd Enger (Akershus Bondelag), Einar Helland Berger (Natur og Ungdom Oslo og Akershus), Anna Karlson (Spire), Kristian Vahl Østby og Bente Bakke (Vestby-initiativet) og Amund Kind (Jordvern Vestfold) ble det åpnet for meningsutveksling og diskusjoner. Og det ble valgt et interimstyre som vil jobbe videre med etablering av jordvernalliansen.

 

Interimstyret i Oslo og Akershus Jordvernallianse

På bildet over ser vi det valgte interimstyret, f.v Olav Prestvik (tidl Jordforsk), Trygve Olsen (Naturvernforbundet Vestby), Ann Kristin Knutsen (Akershus Bondelag), leder for interimstyret Øyvind Kjølberg (Vestby landbrukslag), Siri Faafeng (initiativtaker, MDG Skedsmo), Einar Helland Berger (Natur og Ungdom Oslo og Akershus) og Gulbrand Romsaas (Akershus Bygdeungdomslag).

 

Lykke til med en viktig jobb!